BZ WBK PRESS PHOTO 2016

Winners announced!

On 14 April 2016, the winners of twelveth BZ WBK PRESS PHOTO edition have been announced.

The themes of the rewarded photographs include such important issues as the immigration crisis in Europe, 2015 elections in Poland or the conflict in Ukraine.

The jury chaired by Maciej Jeziorek, consisting of Anna Brzezińska-Skarżyńska, Waldemar Kompała, Chris Niedenthal and Agnieszka Rayss, has chosen  156 images by 33 Polish press photographers, in six categories: Events, Everyday Life, Man, Culture and Art, Sport and Nature.

Full list of BZ WBK PRESS PHOTO winners:

Photography of the Year – Joanna Mrówka (FORUM Polska Agencja Fotografów)

Joanna Mrówka

Źródło: BZ WBK Press Foto 2016
Joanna Mrówka / FORUM Polska Agencja Fotografów / Photograph of the Year


EVENTS


Single photo:
 1. Prize – Filip Błażejowski (freelancer)
 2. Prize – Beata Zawrzel (Reporter Agencja Fotograficzna)
 3. Prize – Wojciech Grzędziński (freelancer)
Series:
 1. Prize – Maciej Dakowicz (freelancer)
 2. Prize – Jakub Ochnio (Kolektyw Fotografów AFTERIMAGE)
 3. Prize – Maciek Nabrdalik (VII Photo)

BZ WBK Press Photo - Maciek Nabrdalik

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Maciek Nabrdalik / VII Photo / 3. Prize – Events – Series

BZ WBK Press Photo - Beata Zawrzel

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Beata Zawrzel/ Reporter Agencja Fotograficzna / 2. Prize – Events – Single Photo

Filip Błażejowski

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Filip Błażejowski/ freelancer / 1. Prize – Event – Series


EVERYDAY LIFE


Single photo:

 1. Prize – Łukasz Cynalewski (Gazeta Wyborcza Poznań)
 2. Prize – Tymon Markowski (Gazeta Wyborcza Bydgoszcz)
 3. Prize – Marcin Dobas (National Geographic Polska)

Series:

 1. Prize – Joanna Mrówka (FORUM Polska Agencja Fotografów)
 2. Prize – Grzegorz Dembiński (Głos Wielkopolski)
 3. Prize – Monika Jaśkowska-Bablok (freelancer)

Grzegorz Dembiński

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Grzegorz Dembiński / Głos Wielkopolski / 2. Prize – Everyday Life – Series

Łukasz Cynalewski

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Łukasz Cynalewski / Gazerta Wyborcza Poznań / 1. Prize – Everyday Life – Single Photo

Marcin Dobas

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Marcin Dobas / National Geographic Polska / 3. Prize – Everyday Life – Single Photo


SPORT


Single Photo:

 1. Prize – Aleksandra Szmigiel-Wiśniewska (Reporter Agencja Fotograficzna)
 2. Prize – Łukasz Kaczanowski (Kurier Lubelski/ Nowy Tydzień)
 3. Prize – Sandra Szuta (RedakcjaBB)

Series:

 1. Prize – Luc Kordas (freelancer)
 2. Prize – Adam Stępień (Gazeta Wyborcza)
 3. Prize – Daniel Frymark (Radio Weekend)

Aleksandra Szmigiel - Wiśniewska

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Aleksandra Szmigiel – Wiśniewska / Reporter Agencja Fotograficzna / 1. Prize – Sport – Single Photo

Daniel Frymark

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Daniel Frymark / Radio Weekend / 3. Prize – Sport – Series

Luc Kordas

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Luc Kordas / Freelancer / 1. Prize – Sport – Series


MAN


Single Photo:

 1. Prize – Mateusz Baj (inPRO)
 2. Prize – Dariusz Delmanowicz (Polska Agencja Prasowa)
 3. Prize – Marcin Kaliński (freelancer)

Series:

 1. Prize – Tadeusz Koniarz (Reporter Agencja Fotograficzna)
 2. Prize – Daniel Frymark (Radio Weekend)
 3. Prize – Rafał Krasa (frelancer)

Marcin Kaliński

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Marcin Kaliński / Freelancer / 3. Prize – Man – Single Photo

Rafał Krasa

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Rafał Krasa/ Freelancer / 3. Prize – Man – Series

Mateusz Baj

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Mateusz Baj / Inpro / 1. Prize – Man – Single Photo


CULTURE AND ART


Single Photo:

 1. Prize – Tymon Markowski (Gazeta Wyborcza Bydgoszcz)
 2. Prize – Tomasz Lazar (freelancer)
 3. Prize – Michał Szlaga (freelancer)

Series:

 1. Prize – Grzegorz Press (freelancer)
 2. Prize – Wojciech Grzędziński (freelancer)
 3. Prize – Michał Siarek (freelancer)

Michał Siarek

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Michał Siarek / Freelancer / 3. Prize – Culture and Art – Series

Michał Siarek

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Michał Siarek / Freelancer / 3. Prize – Culture and Art – Series

Michał Siarek

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Michał Siarek / Freelancer / 3. Prize – Culture and Art – Series

Michał Szlaga

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Michał Szlaga / Freelancer / 3. Prize – Culture and Art – Single Photo

Tymon Markowski

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Tymon Markowski / Gazeta Wyborcza Bydgoszcz / 1. Prize – Culture and Art – Single Photo

Tomasz Lazar

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Tomasz Lazar / Freelancer / 2. Prize – Culture and Art – Single Photo


NATURE


Single:

 1. Prize – Marek M. Berezowski (Reporter Agencja Fotograficzna)
 2. Prize – Paweł Wyszomirski (TESTIGO Documentary)
 3. Prize – Tomasz Padło (freelancer)

Series:

 1. Prize – not granted
 2. Prize – not granted
 3. Prize – Adam Stępień (Gazeta Wyborcza)
  Marek M. Berezowski

  Source: BZ WBK Press Foto 2016
  Marek M. Berezowski / Reporter Agencja Fotograficzna / 1. Prize – Nature – Single Photo

  Tomasz Padło

  Source: BZ WBK Press Foto 2016
  Tomasz Padło / Freelancer / 3. Prize – Nature – Single Photo

  Paweł Wyszomirski

  Source: BZ WBK Press Foto 2016
  Paweł Wyszomirski / TESTIGO Documentary/ 2. Prize – Nature – Single Photo


Bank Zachodni WBK Prize – Maciej Gillert (Media Pictures)

Bank Zachodni WBK Award – Wojciech Grzędziński (freelancer)

Rzeczpospolita Prize – Jacek Turczyk (Polska Agencja Prasowa)

Fujifilm Prize – Krystian Bielatowicz (freelancer)

Krystian Bielatowicz

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Krystian Bielatowicz / Freelancer /Fuji Film Prize (series)

Jacek Turczyk

Source: BZ WBK Press Foto 2016
Jacek Turczyk / Polska Agencja Prasowa / Rzeczpospolita Prize

Find more information here: www.bzwbkpressfoto.pl

Congratulations to all of the winners!